Stavební úpravy RD čp. 36 v Drahotíně

Drahotín
Termín realizace: I.etapa: 12/2004 - 04/2005, II.etapa: 06 - 12/2006

Detail [›]
Celkový pohled
Detail [›]
Boční pohled